Kategori: Samferdsel

12 utgivelser har totalt 13 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 66 sider om samferdsel.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1990 21-23 Barndommens vei
Riksvei 310
1991 34-36 Min barndoms vei
Pauliveien
1993 61-62 Gatenavn og deres oprinnelse
1994 71-77 Den gamle stasjonen i Horten
1994 91-92 Kaja Eides vei
Kaja Andrea Karoline Eide Norena (1884-1968)
1995 87-89 C. Andersensgate
Gatenavn i Horten og Borre, Conrad Emil Andersen
1997 21-32 Skinner og minner i Borre
Kulturminneregistreringer i Borre
2000 60-64 Verner vegminner i Horten på feil historisk grunnlag
2001 46-53 Hortenslinjen - en seiglivet blindtarm
2003 52-54 Kirkeveien langs Borrevannet
2005 46-50 Den gang vi hadde rutebåter på Oslofjorden
2016 21-27 Hortenskvinner som har fått gater oppkalt etter seg
2018 163-168 På sporet av jernbanen