Artikkeloversikt for Kjell Jakobsen

11 artikler Første artikkel: 1989 Siste artikkel: 1997
År Artikkel Side
1989 Norges første jernalder, også representert i "gamle Borre" 23
1989 Holtan - Kongsgården, hvor er du? 25
1990 Forsvarsanlegg i sagatidens Borre
Bygdeborger
12
1991 På historiske stier 24
1993 Apeness-slekten, gården og dens omgivelser 7
1994 Langeslekten, en adelsslekt på Falkensten 9
1995 De gamle veifar
En historisk vandring på og tanker omkring gamle ridestier i Borre
55
1996 Spor i jord 37
1997 Gården Brom, beliggenhet og utstrekning 17
1997 Arkeologiske undersøkelser i Borre i 1997 33
1997 Saltet - et verdifullt produkt 46