Artikkeloversikt for Kapteinløytnant Grundman

1 artikler Første artikkel: 2008 Siste artikkel: 2008
År Artikkel Side
2008 Erobringen av Horten - sett med tyske øyne 68